Tillbaka

I korthet:

 • Vi delar aldrig ut dina uppgifter till tredjepart.
 • Vi lagrar uppgifter om dig enbart i syfte att göra tjänsten bättre för dig.
 • Vi använder Cookies och lokal lagring av information på din dator enbart i syfte att ge dig en bättre upplevelse av Njus tjänster.

Integritetspolicy

Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning, bland annat GDPR. Vi strävar efter att minimera de uppgifter vi behandlar om dig och vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Syftet med denna integritetspolicy är att på ett så tydligt sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter och vad du som användare har rätt att begära av oss när det gäller den hanteringen.

Ditt besök på denna webbplats och samtliga webbplatser som drivs av Njus Media AB står under nedanstående villkor. Det är också Njus Media AB, org nr 559079-0027, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Du kan i frågor som rör vår behandling av personuppgifter alltid kontakta oss genom vårt dataskyddsombud via e-post gdpr@njus.me.

För att säkerställa att inte möjligheten att utöva dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning ska missbrukas av någon annan till skada för dig har vi enligt gällande integritetsskyddslagstiftning ett ansvar att vid kontakter säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Denna webbplats ägs och drivs av Njus Media AB, org.nr 559079-0027, c/o Klok Redovisning AB, Univeristetsallen 22b, 852 34 Sundsvall (”Njus” eller ”vi”).

Med webbplats avses i följande beskrivning de webbsidor som ligger under en specifik domän, exempelvis njus.me. Med webbsida avses de individuella, separata sidor som liksom den här sidan, ligger samlade under en specifik domän.

Vi kan erbjuda dig möjlighet att ansluta till våra webbplatser eller att använda våra applikationer, tjänster och verktyg via en mobil enhet, antingen genom en mobilapplikation eller genom en mobilanpassad webbplats. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

Vissa sidor på våra webbplatser innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Njus är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Samtycke

Genom att du registrerar dig på någon av Njus webbplatser och vid registreringen aktivt väljer att Njus får spara dina personuppgifter, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här. Om du inte samtycker till integritetspolicyn ska du inte använda våra tjänster. Du kan också välja att få dina data utskickade och raderade. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan för var tid komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna.

Om cookies
Vi och våra serviceleverantörer använder s.k. cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser.

Cookies skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanent cookie. En sessioncookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Vi använder bara permanenta cookies på våra webbplatser.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta våra webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Copyright och varumärken

För allt innehåll oavsett form på Njus webbsidor gäller copyright Njus Media AB, om inget annat anges. Detta innebär att allt innehåll i form av exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljudslingor, radio, varumärken, grafik och illustrationer är bland annat rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges.

Det material som publiceras via Njus webbsidor är Njus egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilkenNjus samarbetar och får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enligt gällande villkor. Du äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material tillgängligt utan Njus skriftliga medgivande.

Njus förbehåller sig rätten att, utan begränsning till tid, använda och publicera inskickat material till webbsidorna från dess besökare (så kallat användargenererat innehåll beskrivet nedan) till exempel bilder, textkommentarer och liknande.

Användargenererat innehåll och nätetikett

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen. Dvs. allt innehåll som ej är skapat av Njus. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll.

När du använder funktionalitet på Njuss webbplatser där användargenererat innehåll kan skapas såsom forum, kommentarer till bloggar, etc. medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på Njus webbplatser. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den.

Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:

 • Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär.
 • Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter
 • Uppmaning till brottslig handling.
 • laga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi.
 • Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång.
 • Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam.
 • Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt.
 • Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Är du som användare av Njus webbplatser det minsta tveksam kring innebörden av ovan, vänligen avstå från att bidra med innehåll.

Njus har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Njus rätt att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller vidtaga begränsningar för dig som användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras, vilket Njus – om så är möjligt – i sådana fall meddelar att man har för avsikt att vidtaga sådana åtgärder.

Se stycket Copyright och Varumärken kring rättigheter för användargenererat innehåll.

Uppgifter vid registrering

I de fall funktionalitet på webbplatserna förutsätter registrering, är det av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig samt vid alla tillfällen kontrollerar så att obehörig ej kan använda sig av de uppgifter du angivit i din registrering i syfte att utge sig för att vara du. Detta eftersom du som användare är personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från den registrering du skapar. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

Njus förbehåller sig rätten att neka till samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

I de fall funktionalitet sker i samarbete med externa leverantörer kan det i dessa fall innebära att tidigare registrerade uppgifter för någon av Njuss webbplatser ej kan användas. Då gäller samarbetspartnerns medlemsrutiner. Med funktionalitet som sker i samarbete med externa leverantörer kan följande avses, men även andra former av samarbeten, – tekniska eller kommersiella, som rör hur webbplatsernas tjänster fungerar: Syndikering av programkod via RSS (”RDF Site Summary” eller ”Really Simple Syndication”), XML (”Extensible Markup Language”, s.k. iFrames eller liknande s.k. web feeds som gör att innehåll eller tjänster hos en extern leverantör presenteras integrerat via webbplats från Njus, s.k. Syndikering av innehåll.”

Personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Njus personuppgifts-ansvarig för behandlingen och följer alla de svenska lagar och regler, inklusive GDPR, som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna hantera din tillgång till, och din användning av, våra tjänster och för att utveckla och förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig direkt från dig när du använder våra digitala tjänster. Vi strävar efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Vi sparar eller behandlar inte konto- eller kreditkortsuppgifter. Alla betalningar hanteras av våra samarbetspartners BrainTree, PayPal och Billogram.

Vid registrering av konto för att kunna kommunicera med dig samt rikta erbjudanden till dig.

 • Kategori av personuppgifter; namn och e-postadress
 • Laglig grund; Fullgörande av avtal. Uppgifterna krävs för att du ska kunna logga in via annan enhet samt kunna logga in senare. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas då neka dig medlemskap.
 • Lagringsperiod; Så länge medlemskapet varar. Medlemskapet kan avslutas av dig under ”Inställningar” eller om du varit inaktiv (inte använt tjänsten) under en period om 36 månader.

När du agerar som registrerad användare
När du som registrerad och inloggad användare använder tjänsten sparar vi information om hur du navigerar i tjänsten, vilka orter, kategorier och artiklar du är intresserad av m.m. Ändamålet med detta är att vi vill kunna ge dig rekommendationer, anpassade tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och dina val när du använder våra tjänster. Det kan vara rekommendationer om artiklar, tidningar och annonser i olika format baserat på vad du har sett tidigare eller vad andra användare med liknande beteendemönster har visat intresse för. Informationen gör också att vi kan leverera digitala annonskampanjer som är anpassade till varje enskild användare så att du kan få relevanta annonser utifrån din profil.

 • Kategori av personuppgifter; Köphistorik och användargenererad data, tex klick- och besökshistorik
 • Laglig grund; Fullgörande av avtal. Uppgifterna krävs för att du ska kunna logga in via annan enhet samt kunna logga in senare. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas då neka dig medlemskap.
 • Lagringsperiod; Så länge medlemskapet varar. Medlemskapet kan avslutas av dig under ”Inställningar” eller om du varit inaktiv (inte använt tjänsten) under en period om 36 månader.

Rättslig förpliktelse
Dina personuppgifter används också av oss för att vi i förekommande fall ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Kontroll över din personliga information
En gång per kalenderår kan du begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar eller begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande korrigeras eller raderas genom att kontakta kundservice enligt nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Avsluta användning av personuppgifter etc.
Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Kontakt

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du erfar att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på följande e-postadress, support@njus.me, eller via webben.

Ansvarsfriskrivning

Njus kan inte göras ansvariga för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder våra webbplatser. Njus lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion.

Njus kan inte göras ansvariga för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från våra webbplatser. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar.

Njus kan ej heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatserna som drivs av Njus. Denna ansvarsfriskrivning omfattar såväl direkta som indirekta förluster och inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar, att webbplatserna ej är tillgängliga och liknande.

Njus fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av; sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

Njus är ett svenskt bolag. De användare utanför Sveriges gräns är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där för var tid efterföljs.